...när det gäller trädgårdsväxter

 

VÄXTRABATTER

Rabattgränser. Gäller endast
växter vi ett inköpstillfälle.
Rabatt
>35.000 kr : 20%
30-35.000 kr : 17,50%
25-30.000 kr : 15%
20-25.000 kr : 12,50%
15-20.000 kr : 10%
10-15.000 kr : 7,50%
5-10.000 kr : 5%

VÄXTGARANTI
Garantin gäller för fleråriga, vedartade växter såsom buskar, träd, barrväxter,häckväxter och rosor. Sortgaranti gäller samtliga trädgårdsväxter. Vi garanterar att växten är sortäkta, sjukdomsfri och i god kondition vid köptillfället. Garantiåtagande förutsätter att plantering och skötsel följts ( zonangivelse, vattning och dränering ). Se Att lyckas med
Kvitto krävs vid reklamation och att växten lämnas kvar på växtplatsen för ev inspektion.
Garantin gäller 3 mån från inköpsdagen vid vår- och sommarinköp ( t.om aug). Vid höstplantering ( sept- nov ) gäller garantin till och med maj året därpå.
Garantin gäller ej vid extrem väderlek, mekansiska skador, felaktig gödsling eller för växter planterade i krukor.
Godkänd reklamation ger ersättning av ny, mostvarande växt. Kvitton gäller som garantisedel så SPARA ALLTID KVITTON !!!

 

copyright © Funbo Plantskola 1998