...när det gäller trädgårdsväxter

 

Nässelvatten

Nässelvatten är ett gödselmedel rikt på kväve samt innehåller kisel som stärker cellväggarna och gör dem motståndskraftigare mot svampsjukdomar.

Gör eget nässelvatten:
Lägg 1 kg färska växter till 10 l vatten.
Låt stå i 1 vecka
Späd till 10 % dvs 1 l nässelvatten till 10 l rent vaten.
Vattna eller spruta ut på växterna. Vallört och åkerfräken är också lämpliga växtslag att använda. För åkerfräken räcker det med 3 dygn.

Åkerfräken är mycket rikt på kisel.
Vallört är rikt på kalium.

Det går naturligtvis att blanda de tre växtslagen före användandet.